FeelIT

Rozwijanie kompetencji emocjonalnych  i społecznych uczniów w ramach mieszanego programu nauczania  z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych  i koncepcji nauczania na odległość oraz poprzez analizę artefaktów pop kultury. Zapewnienie nauczycielom innowacyjnych  i szkoleniowych treści i narzędzi cyfrowych, aby mogli oni prowadzić zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne uczniów  podczas swoich zajęć w szkołach.

TERMIN: 01.09.2020-28.02.2023

WWW: www.feelitproject.com