Spurt

Ogólnym celem projektu jest wspieranie włączenia społecznego w sporcie poprzez promowanie współpracy i komunikacji między pokoleniami oraz zwiększenie ich zaangażowania w sport i aktywność fizyczną.