Track Fields

Wspieranie integracji społecznej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza ze środowisk imigranckich poprzez adaptację reguł sportów lekkoatletycznych do promowania sportów ulicznych.

  • NAZWA PROJEKTU: Track & Field, a race towards the future: inclusion in sport of young people from disadvantaged backgrounds (T&F4All)
  • NUMER UMOWY PROJEKTU:  613541-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SCP
  • CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01/01/2020- 30/06/2022